Dejan Crnomarković

SRPSKI

Tokom dvanaestogodišnje profesionalne karijere u turizmu obavljao je različita zaduženja i uloge u sprovođenju međunarodnih projekata u Turističkoj organizaciji Srbije. Od samog početka učešća Srbije u programu Evropske komisije „Izuzetne destinacije Evrope – EDEN“ 2014. godine, rukovodi timom TOS-a koji sprovodi nacionalne tematske konkurse i kampanje za promociju izabranih EDEN destinacija u Srbiji. U poslednjih pet godina, njegove stručne aktivnosti kreću se prevashodno u domenu industrije poslovnih putovanja u okviru Kongresnog biroa Srbije.

 

ENGLISH

During his 12-year professional career in tourism, he has performed various tasks and roles in the implementation of international projects in the National Tourism Organisation of Serbia. From the very beginning of Serbia's participation in the European Commission's programme "European Destinations of Excellence – EDEN" in 2014, he is heading the NTOS team conducting national thematic competitions and campaigns to promote selected EDEN destinations in Serbia. In the last five years, his professional activities have been focused primarily on the business travel industry within the Serbian Convention Bureau.