Nataša Ranitović,

Nataša Ranitović, EuropeSpa ekspert i konsultant i predsednica Klastera zdravstvenog, velnes i spa turizma Srbije je direktor i urednik Regionalne konferencije o zdravstvenom, velnes i spa turizmu od 2009 godine. Od 2016. gospođa Ranitović je i prvi Global Wellness Day Ambasador u Srbiji.

Zoran Jovanović

Zoran Jovanović je ministar savetnik u Kabinetu ministra spoljnih poslova Republike Srbije i nacionalni koordinator Republike Srbije za Centralnoevropsku inicijativu. Završio je osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pohadjao je i turistički menadžment na Europe College u Nikoziji. Od 2002. godine je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, a u periodu 2011-2013. godina bio je na funkciji zamenika generalnog sekretara Sekretarijata Centralnoevropske inicijative u Trstu.

Massimo Giovanetti

Massimo Giovanetti je menadžer marketinga i prodaje Termi Montekatini. Pre toga je radio na poziciji generalnog menadžera u ovim termama. Osim toga, predavač je na Univerzitetu u Estoniji, a radio je i kao predavač na Univerzitetu u Rimu, Univerzitetu St. Peterburg, Univerzitetu u Palremu.

Snežana Radinović

Direktorka Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd


Christoph Tschaikner

Christoph Tschaikner je samostalni konsultant za marketing, specijalista za marketing u turizmu. Radio je kao istraživač i novinar i menadžer Regionalne agencije za razvoj u Tirolu. Njegova firma "Authentic Experience" je članica Tirol klastera.

Gospodin Tschainker održaće predavanje na temu "Održivi marketing u turizmu", gde će se posebno osvrnuti na razumevanje trendova, dugoročne rezultate i "7 P" u marketingu.

Mladenka Nastovski Mesarić

Mladenka Nastovski Mesarić poseduje dugogodišnje iskustvo u wellness & spa industriji. Trenutno je Corporate Spa Direktor, Lošinj Hotels & Villas, gde je odgovorna za poslovanje 5 banja/ 5 i 4 * Hotela, Bellevue Hotel, SLH  Alhambra Boutique Hotel , Private Villa Hortensia; Vitality hotel Punta, Aurora Hotel. Na VII CEI Forumu, imaće izlaganje na temu "Primena evropskih standarda u spa & wellness industriji u Hrvatskoj

Dr Danka Milojković

Dr Danka Milojković moderiraće sesiju "Klasteri kao pokretačka snaga razvoja malih i srednjih preduzeća".

Biografija:

Doktor ekonomskih nauka u oblasti projektovanja ekonomskog razvoja na klasterima primenom matematičkih metoda radi efikasnijeg poslovnog odlučivanja. Tvorac modela Kuće klastera za razvoj preduzetništva i upravljanje projektima u zemljama u razvoju I nerazvijenim zemljama, umrežavanje i pozicioniranje na globalnom tržištu. Inicijator i koordinator Balkansko Crnomorske mreže klastera – najveće kolaboracione platforme klastera u regionu, časopisa INFOCLUSTER I internacionalizovanog srpskog Brenda konferencije DANI KLASTERA.

Prvi predsednik Nacionalnog saveta za klastere PKS (2011.-2015.).

Prvi direktor iz Srbije i Balkana Borda direktora svetske organizacije za konkurentnost, inovativnost i klastere Globalne TCI Mreže-Barselona zadužena za područje jugoistočne Evrope.  

Mentor, kouč i trener u oblasti razvoja MSP, biznis inkubatora i klastera.

Nosilac prestižnih nacionalnih nagrada “Cvet uspeha za ženu zmaja” za afirmisanje ženskog preduzetnistva (2012.) i “Kapetan Miša Anastasijević” za pokretanje i umrežavanje klastera u Srbiji i na Balkanu (2015.)  i razvoj preduzetništva i regionalno povezivanje (2016.).

Danilo Đikanović

Danilo Đikanović je Business Cluster Agent Assistant i dopisnik časopisa "Infocluster".


Tema: Klasterizacija u Crnoj Gori - primari dobre prakse

 

Abstrakt:

Koliko god da smo puta pominjali uticaj malih i srednjih preduzeća za razvoj privatnog sektora, još uvek se ne ulaže dovoljno napora kako bi se pospešio. Moramo promeniti percepciju i naviku, da je najvažnije omogućiti privrednim gigantima dalje jačanje, koje se tradiocionalno postiže kroz finansijske injekcije i propise koji se oblikuju u njihovu korist, umesto da opustimo lance tržišta i podstaknemo veći razvoj preduzetništva. Na ovaj način bismo diverzifikovali rizik, jer bi se razvijao ne samo potencijal '' too big to fail '' kompanija, već i potencijal onih kompanija koje nazivam '' too numerous to fail ''. Zbog svoje veličine se suočavaju sa mnogim preprekama.

Predrag Peđa Filipović

Peđa Filipović je učitelj masaže i kreator wellness koncepata. Predavač je u Školi manuelne masaže tela „Professional“, čiji je nosilac autorskih prava programa edukacije,  u Centru za obrazovanje AD “Đuro Salaj”, Beograd. Od 1989.do danas edukovao više od 30.000 učenika. Osnivač je Wellness akademije "Peđa Filipović". Kreator je wellness i selfness koncepta „Spoznaj samoga sebe“, diplomirani viši fizioterapeut, sertifikovani instruktor joge sa završenom Medjunarodnom akademijom za instruktore joge. Jedini je sertifikovani  instruktor u regionu za Ai Chi metodu japanskog autora Jun Konna. Diplomirani glumac na Akademiji umetnosti u Beogradu. Na postdiplomskim je studijama iz telesne psihoterapije i student doktorskih studija na Privrednoj akademiji u Novom Sadu u oblasti zdravstvenog turizma.

Dr Albel Andor

Tema: Definicija, karakteristike i pravci razvoja „Alföld – Spa” /Nizijskog Spa/
 

Abstrakt: Izrađena je sopstvena koncepcija Nizijskog Spa na osnovu specifičnosti termalnih banja – prihvaćena od strane regionalnih razvojnih saveta, turističkih organizacija, termalnih klastera.
 

Termomineralne vode Nizije: Pogodne su za lečenje degenerativnih mišićnih i hroničnih upalnih poremećaja, za reumatizam, posle preloma, za lečenje ginekoloških bolesti.

Terapeutska upotreba nizijskog blata: Koristi se za kompleksnu terapiju zajedno sa termomineralnom vodom i fizioterapijom. U Niziji se koristi blato za lečenje iz Maroša, Heviza, Hajdusobosloa i Kolopa.


Terapeutski efekat klime nizije: južnu površinu Nizije, područje Velike ravnice i površinu između Tise-Maroš-Kereš karakteriše ekstremna klima. Niska je vlažnost vazduha, kiša retko pada i vetar nije previše jak. Klima nizije je pogodna za  lečenje simptoma anemije. Naravno, mikroklime banje pored jezera imaju jedinstvene karakteristike.

.

Marton Marija

Tema: Definicija, karakteristike i pravci razvoja „Alföld – Spa” /Nizijskog Spa/


Abstrakt: Između 2013. I 2015. godine  zahvaljujući finansiranju kroz konkurse, potpuno je obnovljeno Odmaralište u Sentešu. Iz sredstava HURO konkursa obnovljeni su spoljašni bazeni, a iz sredstava DAOP konkursa  izgrađeni su wellness bazeni. Iz sredstava TAO konkursa izgrađen je pokriveni bazen za plivanje od 50 m. Zbog smanjenja troškova izrađen je novi termalni bunar Iiuopšte se ne koristi više gas. Uređen je park  i izgrađen sistem ulaza za goste. Od 2016. godine u potpuno obnovljenom ambijentu, sa sa proširenim uslugama Odmaralište u Sentešu dočekuje svoje goste.

Luiza Spiru

Profesor gerijatrije , gerontologije i starosne psihijatrije na "Karol Davila"  Univetrziteta medicine i farmacije u Bukureštu.

Predsednica Ana Aslan medjunarodne fondacije (AAIF),

Nacionalni predstavnik  Evropske Asocijacije za predvidivu, preventivnu i personalizovanu medicinu (EPMA) u Rumuniji

 

Tema: "Zdravlje i dugovečnost u Rumuniji" Program Pilot projekat "Santante Romania" ( Zdravlje Rumunije) Medicinski klaster

Abstrakt:

Medicinski zdravstveni klaster  Rumunije je prva organizacija koje okuplja vrhunske medicinske ustanove, pružaoce zdravstvenih usluga, profesionalne organizacije, akademike.Potpora je za  medicinski turizam ,pomaže da se promocije zdravog života podigne na najviši nivo kvaliteta u oblasti medicinskih zaštite koja se pruža pacijentima.    Klaster je osnovan  u aprilu 2014. godine ima za cilj da okupi i iskoristiti postojeće akumulirana sredstva u ovoj oblasti pod fleksibilnim uslovima, moderno organizovan, sposoban da aktivno uspostavljanje odnosa sa pacijentima u zemlji i inostranstvu, sa sličnim organizacijama (i drugiim) . medjunarodnim i evropskim   klasterima. Jedan od prvih  programe rumunskog klastera je "Zdravlje i dugovečnost u Rumuniji" .Programa, koji koordinira Ana Aslan Međunarodna fondacija - nevladina organizacija posvećena da stvori, razvije i isporuči državno-i- umetničko obrazovanje istraživačkih programa i medicinskih usluga u oblasti starenja mozga.   Fondacija ima za cilj da implementira savremeni koncept preventivnog, predviđanja i personalizovane medicine kao rane intervencije za zdravo starenje, preko integrisanog, multidisciplinarnih timskog pristupa. Rumunija obiluje prirodnim , zdravim i spa resursima, koji su ozbiljno zapostavljeni u poslednjih nekoliko decenija.Tek u  poslednjih nekoliko godina, kroz inicijative kao što je klaster,  ta sredstva i znanje počeli su da se revitalizuju. 

Mr Milenko Đurić

Mr Milenko Đurić je direktor Centra za odnose s javnošću i medjunarodnu saradnju u Visokoj turističkoj {koli u Beogradu. Jedan  je od pionira u Srbiji u razvoju  konsultantske prakse, istraživanja i obrazovanja kadrova u oblasti odnosa s javnošću, sa više od 30 godina profesionalnog  iskustva. Predavač je na predmetima Marketing u turizmu i Odnosi s javnošću u turizmu. Prof. Đurić će biti moderator sesije "Efektivne marketing strategije u wellness & spa industriji".

Marija Belij

Marija Belij, osnovne i master studije završila je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabrana je u zvanje asistenta na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Turizmologija) 2011. godine. Tema doktorske disertacije „Transformacija tradicionalnih banja Srbije u savremene centre spa i wellness turizma“ prijavljena je i prihvaćena 2014. godine.

 

Tema: Motivacija turista u banjskom turizmu Srbije
 

Sažetak: Motivacija turista i njihovo ponašanje su glavni faktori za kompetentne organizatore turističke ponude. U radu je predstavljen model koji bi obuhvatio sve faktore koji utiču na proces donošenja odluke turista kada je reč o izboru banje kao mesta za odmor. To je integralan model koji uključuje tri faktora (kriterijuma) u procesu donošenja odluke: personalne faktore (faktori guranja), karakteristike destinacije (faktori privlačnosti), situacione inhibitore (ograničenja). Nova saznanja o faktorima i njihovom uticaju na izbor banjskih destinacija bi mogla da pomognu menadžerima da izdvoje proizvode i usluge koje bi zadovoljile očekivanja posetilaca i samim tim poboljšala lojalnost turista.

Prof.dr Ostoja Barašin

Prof.dr Ostoja Barašin, direktor turističke organizacije grada Banja Luka, doktor socioloških nauka. Magistrirao na temi ’’Sociološki kontekst savremenog marketinga’’, a doktorirao na temi ’’Reklama između tržišne komunikacije i manipulacije’’. Na poziciji direktora Turističke organizacije je od maja 2009. godine, a prije toga bio deset godina u bankarskom sektoru na pozicijama direktora sektora marketinga, direktora sektora za strateško planiranje i direktor sektora za proizvode i marketing.

Na poziciji direktora Turističke organizacije grada Banjaluka intenzivno radi na kreiranju integrisanog regionalnog turističkog proizvoda. Učestvovao u formiranju i unapređenju rada Udruženja banja Republike Srpske. Pokrenuo inicijativu i organizovao regionalni sajam Turizma i zdravlja u Banja Luci.

 

Tema: Trenutno stanje, razvoj i perspektive zdravstvenog, wellness i spa turizma u Bosni i Hercegovini

Boštjan Koren

Abstrakt:

Terme Čatež predstavljaju najveći spa resort u Sloveniji, koji obuhvata nekoliko hotela sa bogatim sadržajima za zdravlje, rekreaciju. kongresni turizam i aktivan odmor. Terme Čatež su resort sa najvećom vodenom površinom u Centralnoj Evropi. Letnja Rivijera zauzima 10.000 kvadratnih metara, a Zimska Rivijera 2300.

Programi i ponude:

-Porodični, individualni, ili grupni odmor
-Odmor koji uključuje sportske aktivnosti
-Wellness i zdravstveni programi
-Golf ture, kongresni turizam, programi za poslovne ljude
-Grupni programi po meri gostiju: posete vinskim podrumima, zamkovima, ekskurzije

Prof. dr Milica Lazović

Prof. dr Milica Lazović je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije na Institutu za rehabilitaciju, Beograd, predsednik Udruženja fizijatara Srbije i generalni sekretar Mediteranske asocijacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i predsednik Republičke stručne komisije za rehabilitaciju Ministarstva zdravlja Srbije.

Prim.dr Dragana Janković

Dr Dragana Janković Medicinski fakultet završila je 1986. godine u Banja Luci sa prosečnom ocenom 9,16 i stekla stručni naziv doktora medicine. Kao student  generacije 1981./1986. godina dobitnik je Zlatne značke Univerziteta „Đuro Pucar Stari“ u Banja Luci.

Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila je  1999. godine i stekla stručni naziv specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2011. godine je položila ispit iz uže specijalizacije (subspecijalizacije) balneoklimatologije, ocenom deset (10), čime je stekla uslove za Javnu odbranu rada iz uže specijalizacije sa temom „Balneoterapijski efekti termomineralne vode banje Slatina kod pacijenata sa hroničnim lumbalnim sindromom“.

Navedeni rad odbranila je 2013. godine pred tročlanom Komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu, čime je uz stručni naziv specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, stekla i stručni naziv subspecijaliste balneoklimatologa.

U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“  radi od 2008. godine. Danas, kao Šef odseka Odeljenja V, obavlja poslove specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijaliste balneoklimatologa.

Tema: Prirodna blaga Banje Slatina – peloid i termomineralna voda

Dr Zhivko Ivanov Nedeltchev

Abstrakt: lekovita svojstva mineralne vode u Ćustendilu poznata su još od antičkih vremena. Sam grad je poznat po mnoštvu izvora lekovite, mineralne vode. U prezantaciji će biti reči i o primeni balneoterapije u Specijalnoj bolnici Ćustendil i kod kojih indikacija pomaže ova terapija.

Dr Ivan Zec

Dr Ivan Zec završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu i uradio specijalizaciju iz oblasti interne medicine. U dom zdravlja Novi Becej radi od 1981. godine do danas. Šest godina godina bio je direktor Doma zdravlja Novi Becej, a do zvršetka specijalizacije načelnik specijalisticke službe u Domu zdravlja.

Tokom čitave karijere se bavio naučno istraživačkim radom. Učesnik je svih internističkih I kardioloških kongresa u zemlji I inostranstvu, a 2000., 2002., i .2004. godine organizavao je stručne sastanke-kardiloške sekcije društva lekara Vojvodine u Novom Bečeju. Objavio je  desetine stručnih radova iz oblasti kardilogije, sa posebnim osvrtom na priručnik za edukaciju  iz elketrokardiografije na primerima iz 10-to godisnje prakse, na CD-u. Redovan je član udruženja kardiloga Evrope (ESC).
 

Dr Ivan Zec održaće akreditovano predavanje za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare (2 boda)


Tema: "Oksigenoterapija (Terapijske mogućnosti i dosadašnja iskustva u terapiji u kiseoničkoj kapsuli)"

Abstrakt: Kiseonička kapsula tretira organizam terapijski, sa 99-to procentnim kiseonikom. Osoba sve vreme i preko tela ali i udisanjem, dobija vazduh iz kog su eliminisani svi sastojci poput ugljen monoksida, dioksida, azota i koncentruje kiseonik na 99 odsto. Istovremeno, na celo telo sve vreme deluje infracrvena suva toplota. Na kožu deluje i svetlost sa četiri talasne dužine blizu infracrvenog spektra, koje različitom dubinom prodiru u telo – jedna 2, druga 4, treća 8, a četvrta čak 10 milimetara. Ovo je izuzetno važno kod bolesti poput artritisa, psorijaze, ulkusa krurisa jer ta svetlost potpomaže da hranjivi sastojci i lekovita sredstva mnogo dublje prodru kroz kožu, kombinujući prethodno navedeni kiseonik i toplotu. Prilikom ležanja, telo masiraju dva motora podstičući cirkulaciju od glave prema nogama i povratno. Pored pojačane cirkulacije, na ovaj način postiže se i limfna drenaža i vrši detoksikacija organizma. Osoba može tokom tretmana da pojača udisanje čistog kiseonika korišćenjem cevčice za nos kao i efekat aromaterapije. Sve navedene funkcije koje kiseonična kapsula dozvoljava, daju odličan sinergistički efekat za organizam tokom jednog tretmana koji traje između 30 i 40 minuta.
Fizičko-mehanička terapija u okviru kiseoničke kapsule postoji zato što svetlosna energija poboljšava opšte stanje organizma i njegov balans, dok termalna suva toplota stimuliše cirkulaciju, detoksifikaciju i čišćenje.

Medicinska istraživanja su utvrdila da različiti oblici energije poboljšavaju aktivnost metabolizma kod ljudi (bolju cirkulaciju, zdraviju kožu i tkivo, razvoj novih ćelija itd.) preko povećane proizvodnje delova metabolizima kao i proizvodnje osnovnih komponenata kao sto su kiseonik, amino kiseline, endorfini i hormoni. Alfa LED povećava i stimuliše metabolične aktivnosti tela, njegovih organa i nervnog sistema, i povećava dubinu prodiranja kao i apsorbciju kozmetičkih preparata, povećavajući efekat kozmetičkih proizvoda za značajno poboljšane rezultate tretmana.

Osoba tokom cele terapije leži u udobnoj, ergonomski oblikovanoj kapsuli u poluležećem položaju. Glava se nalazi van kapsule čime je klaustrofobičnim osobama eliminisan strah. Pristup svakom korisniku ove usluge je individualan kao i proces izrade programa (plana) primene.

Prezentaciju za ovo predavanje preuzmite OVDE

 

CEI Prolom voda VOX TRADE d.o.o. Министарство трговине, туризма и телекомуникација Vanilica Go G sok Sweetfamily Министарство културе и информисања