Druga regionalna konferencija o zdravstvenom, wellness i SPA turizmu održana je 9.11.2010 u Beogradu u hotelu M.

Konferencija je okupila predavače iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Gospođa Renata Pindžo, zamenik državnog sekretara za turizam, otvorila je konferenciju i naglasila da razvoj zdravstzvenog i wellnessturizma jeste jedan od prioriteta u strategiji razvojaturizma Srbije i da su potencijali za razvoj, pre svega, banjskog turizma veliki, ali da su oni uglavnom i dalje neiskorišćeni. Potrebno je rešiti imovinsko-pravne odnose i stvoriti povoljne uslove za strane investitore, koji traže garancije države.

U svom izlaganju o tendencijama u međunarodnomturizmu, prof.dr. Slobodan Unković je istakao da se turizam pokazao kao sektor koji se na globalnom nivou najbrže oporavlja u uslovima ekonomske krize. Savremeni turista je sve zahtevniji i osim kvalitetne infrastrukture i usluge, očekuje od odmora doživljaj.
Da je uloga države presudna u razvoju zdravstvenog i wellness turizma, najbolje pokazuje primer Mađarske. Gospodin Peter Gulyas, predstavnik Turističke organizacije Mađarske, istakao je da je Mađarska u prethodnoj deceniji strateški fokusirala nacionalnu strategiju razvoja turizma na razvoj wellness turizma. Zahvaljujući izdašnim subvencijama države, stranim investicijama i brendiranju, Mađarska je postala jedan od lidera uzdravstvenom, wellness i SPA turizmu u Evropi i poznata je wellness destinacija, sa ujednačenom posetom tokom cele godine.

 

Trendu razvoja wellness turizma u prethodnoj deceniji priključile su se i Slovenija i Hrvatska. Uprkos značajnim ulaganjima, Hrvatska još uvek nije brendirala svoj wellness turizam, te nije prepoznatljivawellness turistička destinacija.

 

Srbija je među zemljama koje su prepoznale potrebu razvojazdravstvenog i wellness turizma, ali se suviše sporo priključuje trendu, pa je zbog konkurentnije ponude suseda sve manje atraktivna i domaćim gostima. Milica Lazović, direktor institute za rehabilitaciju, ukazala je na činjenicu da u Srbiji ne postoji jasan koncept razvoja zdravstvenog turizma, a ne postoji ni strategija razvoja medicinskog turizma, a u prethodnoj godini nije bilo ni investicija. Na potrebu što skorijeg usvajanja evropskih standarda za medicinske i nemedicinske usluge, ukazala je dr. Maja Bašić, pomočnik direktora RZZO.

 

Učesnike konferencije, a pre svih investitore i menadžere wellness i SPA centara interesovalo je kako postaviti pravilan plan za razvojwellness i spa centra, kako wellness i SPA centar učiniti profitabilnim, prepoznatljivim i jedinstvenim. Veliki broj informacija i praktičnih saveta dobili su od gospođe Mojce Gradišek Žufić i gospođe Vesne Radlović, wellness dizajnera iz Hrvatske i Slovenije. O principima projektovanja, najnovijim trendovima u projektovanju – tematskim wellnesima, govorila je arhitekta Branka Bošnjak, a o opremanju wellness i SPA centara po međunarodno usvojenim standardima, dizajnu, projektovanju i opremanju bazena, govorio je arhitekta Aleksandar Obradović, Alex company, Beograd.

Učesnici konferencije imali su priliku da učestvuju u tri radionice:

• “Hot Stones” masaža by Peđa Filipović,

• “Terapija bola” - Dr. FEELGOOD - dr Saša Plećević

• Mala škola zdravlja Georgija Nazarova

Kompletan spisak predavača pogledajte OVDE.
Dobitnike priznanja "Wellness Aword 2010." i "Turistička plava zvezda" pogledajte OVDE.
Galeriju sa više fotografija pogledajte OVDE.

CEI Prolom voda VOX TRADE d.o.o. Министарство трговине, туризма и телекомуникација