Dr Irena Djordjević

Рођена је 1982. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Медицински факултет Универзитета у Београду завршила је 2008. године,а специјализацију из психијатрије 2015. године.

При Дому здравља Звездара је била запослена 2008. године у оквиру пројекта Министарства здравља РС, а од 2009. 2013. године је радила у Дому за децу и омладину ометену у развоју „Сремчица“. У Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“је запослена од 2013. године.

Сертификовани је психотерапеут из области трансакционе анализе. У процесу је добијања ЦТА сертификата у овој области и гостујући је предавач на едукацији из трансакционе анализе у ТА центру у Београду